dilluns, 20 de juny de 2011

nota de premsa de l'ajuntament de TORROJA DEL PRIORAT

COM AJUNTAMENT DE TORROJA DEL PRIORAT CONDEMNEM ENÈRGICAMENT
L'ACTE VANDÀLIC SUCCEÏT AL CELLER TERROIR AL LIMIT, AIXÍ MATEIX MOSTREM
LA NOSTRA SOLIDARITAT AMB AQUEST CELLER I DESITGEM QUE MAI MÉS A NINGÚ
LI PASSI PEL CAP TORNAR A ATEMPTAR CONTRA UN CELLER DE TORROJA DEL
PRIORAT NI DE CAP ALTRE LLOC DEL MÓN. ELS ACTES DE COVARDIA SÓN AQUELLS
QUE NO SON CAPAÇOS DE PARLAR CARA A CARA I ACTUEN CONTRA ELS
INTERESSOS DE LES PERSONES D'AMAGAT.
TERROIR AL LIMIT ÉS UNA EMPRESA DE TORROJA DEL PRIORAT I LA SEVA
COL·LABORACIÓ AMB EL POBLE HA ESTAT PROU SIGNIFICATIVA EN ELS DARRERS
ANYS, PARTICIPANT I COL·LABORANT AMB LES DIFERENTS ASSOCIACIONS DE LA
POBLACIÓ, AIXÍ COM MANTENINT ESTRETES RELACIONS AMB LA RESTA DE
CELLERS DE TORROJA DEL PRIORAT.
Alcalde de torroja del priorat
Jordi aixalà i jansana