divendres, 30 d’abril de 2010

comença un nou any

encara no hem acabat la primera passada amb l'intercep i ja
ens toca ensofrar llaurar i comença a esporgar
la terra també te les seves petites temporades de estres i
els seus moments de tranquil.litat admirant la seves ganes de brotar